blog .


Projekty

Rozlúčka s portálom NašeObce.sk

29.05.2018

Po 7 rokoch nás viaceré okolnosti viedli k rozhodnutiu ukončiť prevádzku webovej stránky NašeObce.sk. Bol to projekt zo študetských čias nášho CEO Ondreja Proksu a bol jedným z dôvodov prečo neskôr vznikol aj SoftPoint, keďže to bol jeho prvý Ruby on Rails projekt.

NašeObce.sk bol informačný portál, ktorý zobrazoval prehľadné štatistické informácie a mapy pre mestá, obce, okresy, kraje, firmy a organizácie na Slovensku. Návštevníci si mohli nájsť na stránke aj informácie o samosprávach spolu s podrobnými textami o mestách a obciach, ako napríklad základné údaje, geografia, história, dejiny pričlenených obcí, kultúrne pamiatky, demografia, hospodárstvo, infraštruktúra a mnohé ďalšie.

Z histórie

Projekt vznikol v máji v roku 2011 a postupne si získaval návštevníkov, ktorí hľadali štatistické údaje, zaujímavosti a grafy.

Na začiatku portál zobrazoval štatistické informácie o 177 mestách a 2753 obciach. Po prvom roku fungovania bolo potrebné projekt prerobiť a vylepšiť, ale neboli na to dostatočné financie resp. čas, ktorý bol na zmeny potrebný.

V januári roku 2012 dosiahol portál návštevnosť priemerne 7 000 návštev mesačne. V tom čase Ondreja kontaktovala firma ArcGEO Information Systems spol. s r.o, ktorá chcela spolupracovať a podporovať ďalší vývoj projektu. Okrem tejto firmy sa získal ďalší partner pre spoluprácu, ktorý celý projekt začal obsahovo zastrešovať - Centrum rozvoja samospráv. Od tejto chvíle bol portál pre návštevníkov oveľa dôveryhodnejší, pretože ho zastrešovali dvaja partneri a nie len jeden študent STU v Bratislave. Počas prvej polovice roku 2012 sa s firmou ArcGEO pripravila nová verzia portálu, kde boli kľúčové mapy, ktoré priniesli viac umeleckosti. Okrem toho stránka dostala nový vzhľad a portál získal v septembri aj mediálneho partnera - GeoInformatiku, ktorá uverejňovala tlačové správy.

Na jeseň 2012 sa v spolupráci s GeoInformatikou prinieslo zaujímavé vylepšenie s názvom “Partnerské obce” (spoluprácu s obcami). Každá obec si mohla zverejniť banner s odkazom na portál (kde boli informácie o danej obci) a tak poskytol svojim návštevníkom nové informácie o svojej obci, prípadne meste. Za to sa im ponúkala možnosť uverejňovať články, ktoré sa venovali cestovnému ruchu v internetovom časopise - PromoSpravy.sk. Do tejto spolupráce sa zapojilo 11 obcí.

Všetky zobrazované dáta boli z verejných zdrojov - Štatistického úradu SR alebo Portálu verejnej správy na Slovensku.

Viac info ako portál fungoval a čo zobrazoval si môžete pozrieť v propagačnom videu:

Kde písali o portáli

OBČASNÍK - Obecné noviny obce Malé Zálužie (Júl 2013)

Príbeh portálu NašeObce.sk alebo prečo mám rád Slovensko. 
http://malezaluzie.sk/storage/obcasnik/obcasnik-leto-2013.pdf

PROMOSPRÁVY (Apríl 2013)

Portál Našeobce.sk prináša trendy zániku organizácií, nové údaje, funkcionalitu a spoluprácu so samosprávami. 
http://www.promospravy.sk/portal-naseobce-sk-prinasa-trendy-zaniku-organizacii-nove-udaje-funkcionalitu-a-spolupracu-so-samospravami

Živé.sk (Apríl 2013)

Portál Našeobce.sk prináša trendy zániku organizácií, nové údaje, funkcionalitu a spoluprácu so samosprávami. 
https://www.zive.sk/clanok/64759/portal-naseobce-sk-prinasa-trendy-zaniku-organizacii-nove-udaje-funkcionalitu-a-spolupracu-so-samospravami/ 

Zajtra (Apríl 2013)

Portál Našeobce.sk prináša trendy zániku organizácií, nové údaje, funkcionalitu a spoluprácu so samosprávami. 
http://www.zajtra.sk/zivot/935/portal-naseobce-sk-prinasa-trendy-zaniku-organizacii-nove-udaje-funkcionalitu-a-spolupracu-so-samospravami

Pedagogika (2013)

Slovenský časopis pre pedagogické vedy - citácia. 
http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-4/cislo-3/pedagogika_3_2013.pdf

Zajtra (September 2012)

Portál NašeObce.sk vizualizuje štatistiky slovenských krajov, okresov, miest a obcí. 
http://www.zajtra.sk/zivot/831/portal-naseobce-sk-vizualizuje-statistiky-slovenskych-krajov-okresov-miest-a-obci

PROMOSPRÁVY (September 2012)

Portál NašeObce.sk s novými službami a informáciami o našich mestách a samosprávach. 
http://www.promospravy.sk/portal-naseobce-sk-s-novymi-sluzbami-a-informaciami-o-nasich-mestach-a-samospravach

Martin Lipták (Máj 2012)

Automatizované čistenie verejných dát - citácia v bakalárskej práci. 
http://martinliptak.wordpress.com/2012/05/18/automatizovane-cistenie-verejnych-dat

Mali sme aj facebookovú stránku:

https://www.facebook.com/naseobce/


Jednou z myšlienok bolo, aby projekt v spolupráci so samosprávami mohol podporiť cestovný ruch na Slovensku. Cieľom portálu nebolo vytvoriť komerčný web, skôr išlo o zlepšenie informovanosť občanov Slovenska o našich krajoch, mestách a obciach.

Štatistika návštevnosti 

Za rok 2018 portál dosiahol návštevnosť 110 048.

Pre porovnanie za rok 2017 portál dosiahol návštevnosť 217 490.

Za celé obdobie fungovania, t.j. od mája 2011 do mája 2018 dosiahla návštevnosť úctyhodné číslo 2 159 407.


Poďakovanie na záver

Ďakujeme všetkým za priazeň a pravidelné návštevy, ktoré v niektorých dňoch dosahovali až hodnotu 4 000/deň. Touto cestou by sme chceli veľmi poďakovať firme ArcGEO Information Systems spol. s r.o., taktiež Centrumu rozvoja samospráv a GeoInformatike. Bez ich podpory by si táto stránka neudržala popularitu, vysokú návštevnosť a pomerne dlhú životnosť.