O Nás

Sme rýchlo rastúca slovenská spoločnosť s medzinárodným pôsobením zameraná na vývoj biznis softvéru pomocou moderných webových technológii, princípov a techník.

Našou víziou je zlepšovať firemné procesy. K tomu poskytujeme konzultácie, návrhy riešenia, jeho samotnú realizáciu, integráciu, inštaláciu, zaškoľovanie, údržbu a podporu. Okrem toho v projektoch kladieme dôraz na systematické zlepšovanie a skvalitňovanie dodaných služieb. S mnohými našimi zákazníkmi máme dlhodobú spoluprácu na viacerých projektoch, ktorá je založená na pravidelnej starostlivosti a komunikácii.

Sme tím mladých ľudí, ktorých baví ich práca a chcú pomocou informačných technológií zjednodušovať život. Radi tvoríme softvér, ktorý ľuďom pomáha, dá sa jednoducho ovládať, prináša zisk a ľudia ho s radosťou používajú.


Máte vo firme:
  • neefektívne procesy,
  • nedostatočnú evidenciu a správu objednávok,
  • manuálne spracovanie údajov
    alebo iné nedostatky?

Vieme Vám pomôcť.

Ako to funguje?

Pointer onas

Proces práce pri vývoji softvéru spoločnosťou SoftPoint s.r.o.

Technológie, ktoré používame
Ruby on Rails je rámec určený na rapídnu tvorbu webových aplikácií postavený na jazyku Ruby.
Laravel je pomerne nový PHP rámec vytvorený za účelom vývoja webových aplikácií založených na princípe architektúry model-view-controller (MVC).
Python je interpretovaný, objektovo orientovaný programovací jazyk na vysokej úrovni s dynamickou sémantikou.
CakePHP je webový rámec fungujúci na jazyku PHP inšpirovaný rámcom Ruby on Rails.
PostgreSQL je pokročilý objektovo-relačný databázový systém podporujúci takmer všetky SQL konštrukty.
MySQL je najpopulárnejší relačný databázový systém.
Redis je open-source softvér (s licenciou BSD), sklad dátových štruktúr v pamäti, používaný ako databáza, vyrovnávacia pamäť a sprostredkovateľ správ.
Rabbit je systém, ktorý slúži ako sprostredkovateľ správ a uľahčuje vývoj distribuovaných systémov.
Elasticsearch je distribuovaný vyhľadávací a analytický systém.
Vue je open-source progresivní framework na vytváranie používatelských rozhraní
React Native je rámec JavaScriptu na vytváranie reálnych a natívne vykresľujúcich mobilných aplikácií pre iOS a Android.
AngularJS je rámec určený na tvorbu interaktívnych webových aplikácií rozširujúci deklaratívne možnosti klasického HTML.
jQuery je multiplatformová JavaScriptová knižnica určená na zjednodušenie práce pri tvorbe aplikácií vo webových prehliadačoch.
HTML, CSS a JavaScript sú základné technológie vývoja moderných webových stránok.